• Idéskisser
  • Story-boards
  • 3d visualisering, bilder/animering – produkter, byggnader, områden
  • Visualisering av funktion – produkter
  • Visualisering/design –  event och utställningar
  • Unity utveckling
  • VR visualisering

Marknadskommunikatör

Comments are closed.